Presentasjon av bedriftene

Her ser du en kort presentasjon av våre aktive inkubator- og porteføljebedrifter.
Har du en spennende idé som du vil drøfte med oss, så send en mail til mette@drivinkubator.no, eller ta kontakt på mobil 92038500.

Evolvr

Evolvr utvikler en nettbasert plattform for persontilpasset helseinformasjon og motivasjon.

Norsk Alpakka

Norsk Alpakka produserer alpakkafiber og utvikler produkter for helsemarkedet. Selskapet utvikler produkter i samarbeid med bruker, og produserer i inn og utland.

Jodacare

JodaCare er et digitalt system for samhandling og dialog med og mellom pårørende og helsepersonell.

World of KAMA

KAMA are producing “the digital album for the elderly” – that improves the quality of interaction between families from afar. KAMA is a “hybrid reality” product which is a physical object that can interact with the virtual world in real-time.

Depict

Depict AS jobber med å utforme og formidle pasienttilpasset medisinsk informasjon, med særlig vekt på legemidler.

Bojt

Bojt AS er en videreført studentbedrift fra Høgskolen i Telemark. Vår løsning er aktuell i bygg der bevegelseshemmede personer kan komme seg inn og opp ved bruk av heis. I nødsituasjoner skal som kjent heisen ikke benyttes, og trappene er ofte eneste tilgjengelige rømningsvei.

Løsningen gjør assistert evakuering av bevisstløse og bevegelseshemmede personer mer effektivt og mindre fysisk krevende. Den egner seg også til egenevakuering av rullestolbrukere og transport av ambulansebårer, med variasjoner i utførelse og brukertilpasning.

LinusCare

LinusCare utvikler smarte klær og produkter for barn med spesielle behov. Selskapet utvikler og produserer nye og unike bæresystemer for barn med behov for sondeernæring, og andre smarte klær og helseprodukter til barn og unge i alderen 2 – 14 år. Linus Vesten har mottatt Norsk Designråds «Merke for god design».

Adaptable Keys

Selskapet har utviklet et modulbasert styringsprinsipp for å skrive på pc, mac, tablett etc. Skriveredskapet er en komplett løsning for tastatur og mus.

iMEDI24

iMEDI24 – Nødtjenesten som gir deg trygghet 24 timer i døgnet 365 dager i året!

Selskapet bak iMEDI24 er spesialister på design og produksjon av LBS (Location-Based Search) applikasjoner for mobile enheter og mobile-til-web-løsninger.

Ved å kombinere mobil og web-plattformer med en enkel ogeffektiv whitelabel API-løsning kan selskapet enkelt integrere egne mobile tjenester i en eksisterendeweb-baserte løsninger.

Timeidag

Timeidag utvikler et produkt for å effektivisere tjenesteytende helsevirksomhet. Selskapet skal bidra til flere kunder, flere fornøyde kunder, effektivisert drift, forenklede rutiner og reduserte kostnader.

OrgTech

OrgTech utvikler produkter for helse- og omsorgssektoren. Selskapet tilbyr produkter som skal bidra til at velferdsteknologi blit tatt i bruk. Selskapet kobler ideer, teknologi og bruker. OrgTech inngår i bedriftesnettverket Arena helseinnovasjon. Sammen med bedriftene i nettverket bidrar selskapet til at helse- og omsorgssektoren får helhetlige løsninger som kommuniserer med hverandre

Kunnandi

Konsulentbedrift etablert av studenter ved Høgskolen i Buskerud. Med utgangspunkt i studentenes fagkunnskap tilbys næringslivet konsulent- og rådgivningstjenester innen områdene arrangementer, markedsføring, IT og design.

Mektron

Mektron utvikler skreddersydde robotløsninger til eldre og pleietrengende. Mektron utvikler en robotisert hjelper som skal hjelpe eldre og pleietrengende til å bo hjemme lengre. Produktet er i tidlig fase av utviklingen og info om applikasjonen blir lansert på et senere tidspunkt. Helse og teknologibloggene gir informasjon om marked og teknologi som styrer produktutviklingen. Mektron er medlem av Arena Helseinnovasjon

Lydfarge

Lydfarge har utviklet Lydfargemetoden®

Metoden er et meget nyttig hjelpemiddel i lese- og skriveopplæring. I denne metoden blir de sterke sidene av dyslektikere brukt; gode visuelle, analytiske, og romlige ferdigheter.

Lydfargemetoden ® er et multididaktisk opplegg, med aktivering av parallelt visuelle, fonologiske og artikulatoriske holdepunkter. Opplegget er fleksibelt og kan brukes til både barn, ungdommer og voksne.

Dietika

Dietika AS har utviklet en kostholdsdagbok på nett

Med Diett.no fører pasienter kostholdsdagbok online. Kostholdseksperten får innsyn, kan analysere pasientens kosthold og sette opp personlig kostholdsplan direkte inn i pasientens kostholdsdagbok. Løsningen tilbyr direkte dialog mellom pasient og ekspert via moderne kommunikasjonsteknologi.