Prosjekt iBYGG

Prosjekt iBYGG

Signalbygg og regionalt kompetansesenter for universell utforming Rundt 86 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidslivet har liten kunnskap om tilrettelegging og universell utforming, og kun 18 % av 1 600 virksomheter tilrettelegger for rekruttering...