Driv inkubator hjelper gründere fra idé til suksess ved å kommersialisere og tydeliggjøre bedrifters budskap og visjon. Gjennom Driv får bedrifter som Seema en mulighet til å bli tydeligere på hva de er og hvor de vil. – Driv gjør oss bærekraftig. De syr ikke puter under armene på oss, men hjelper oss å bygge den kompetansen vi mangler, sier Loveleen Rihel Brenna, gründer og daglig leder i Seema.

Bærekraftig samarbeid
Seema er et konsulentselskap som leverer lederstøtte, kurs/foredrag og prosjekter innen mangfoldsledelse.

-I det øyeblikket bedriften din får personer med ulik kulturell bakgrunn, annen seksuell legning eller nedsatt funksjonsnivå, blir spennvidden i mangfoldet utvidet. Når spennvidden utvides, blir ledelsen utfordret både i kompetanse, holdninger, verdier, språk og systemer. Det er denne delen av mangfoldsledelse vi i Seema har fokus på. Når spennvidden utvides, kommer vi inn med vår spesialkompetanse og setter lederen og virksomheten i stand til å lede og forvalte mangfoldet slik at det bidrar til innovasjon, produktivitet, konkurransefortrinn og bedre tjenestetilbud, sier Loveleen Rihel Brenna.

Tydeligere profil
Til tross for en klar visjon kan et selskap streve med å formidle egen kompetanse og verdiskaping til de man vil nå.

– Vi ønsker å bli tydeligere på hva vi leverer og hva som er vår kompetanse. For oss er Drivs kompetanse gull verdt fordi det er nettopp denne kompetansen vi mangler. Vi i Seema gjør mye riktig, men det er ikke satt i system. Teamet fra Driv er genuint opptatt av å få frem vårt budskap, og det setter vi utrolig stor pris på. Driv har gitt oss et veldig godt team som spisser budskapet. Vi jobber målrettet og strategisk i forhold til kommunikasjon om hvordan vi skal løfte frem Seemas visjon og synliggjøre det i ulike kanaler, samt for samarbeidspartnere og potensielle kunder. Vi ser også på hva som kjennetegner ledere i vår målgruppe og hva som påvirker beslutningene de tar. Det kan være forskjellig fra forretningsområde til forretningsområde. Vi kan ikke tenke leder på kun én måte, sier Rihel Brenna.

Toveisleveranse
Nøkkelen til samarbeid ligger i at begge parter gjør det de kan for å nå felles mål. Loveleen tar ikke Drivs bidrag for gitt på noen punkter.

-Driv gjør oss bærekraftig. De syr ikke puter under armene på oss, men hjelper oss å bygge den kompetansen vi mangler. Det er en ting å løse oppgaver tilfeldig hvor noe klaffer og noe faller gjennom, men noe annet å konkretisere hvordan vi kan systematisere oppgavene og hvordan vi kan bruke nettverk og relasjoner vi allerede har. Man skal ikke undervurder muligheten til samspillet med en aktør som Driv. Man må dra full nytte av situasjonen og handle aktivt mellom øktene. Når vi møtes til workshops føler vi at de forstår og anerkjenner verdien av vår kompetanse, og møter oss godt forberedt. For at den dynamikken skal fungere må vi kontinuerlig gjøre vår lekse, da det på den måten blir raskere progresjon og tydelige resultater. Driv leverer 100% og da må vi i Seema levere 120%.

Matcher behov
-Da jeg møtte Loveleen og hennes team i Seema for første gang, ble jeg imponert over forretningsideen og hva de har fått til. I forhold til våre kriterier kvalifiserte Seema AS på alle områder, sier Mette Thielemann, inkubatorleder I Driv Inkubator.

Seema har behov for en tydeligere profil for økt bærekraft og vekst. Gjennom Driv får de tilgang på et nettverk av rådgivere med solid fagkompetanse som matcher deres behov. Thielemann understreker at forholdet med inkubatorvirksomhetene er basert på gjensidig innsats.

-Driv har forventninger til leveranser og en progresjon i løpet av inkubatorprogrammet. Vi byr på vårt nettverk, åpner dører, og kan matche de aller fleste behov med rett kompetanse. Siden vi er en SIVA-partner betyr det at vi kan tilby disse tjenestene til Seema til en langt lavere pris enn markedspris. Men, Driv tilbyr kun rådgivning og ikke utførende leveranser. Det er bedriftene selv som må være den utførende aktøren.

Verdier i mangfold
Seema har en unik og solid kompetanse innen mangfoldsledelse, og Thielemann mener denne kompetansen er svært relevant i dagens samfunn, både nasjonalt og internasjonalt. – Vi ønsker å skape en positiv endring i samfunnet, og ser verdien av et mangfoldig samfunn. Tenk så mye ressurser vi sitter på i lille Norge, dersom vi SER ressursene i hvert eneste menneske.
Det er mange arbeidsplasser som kan skapes, ved å tenke nytt og å involvere flere i dette arbeidet.

I følge Thielemann er Driv opptatt av å bygge en delingskultur og en verdiskaping utover inkubatortjenesten.  – Dette innebærer å involvere bedriftene og den spisskompetansen de har, i prosjekter der vi jobber med samfunnsinnovasjon. I Drammen jobbes det nå med å etablere et samarbeidsprosjekt om mangfold og kunnskap, hvor Seema inviteres inn som en viktig aktør i prosjektet, nettopp pga den kompetansen de besitter. Det blir spennende å følge med på Seemas utvikling videre. Slik det nå ser ut, har vi store forventninger til at de kan nå langt!

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin