Signalbygg og regionalt kompetansesenter for universell utforming

Rundt 86 000 funksjonshemmede står utenfor arbeidsmarkedet. Arbeidslivet har liten kunnskap om tilrettelegging og universell utforming, og kun 18 % av 1 600 virksomheter tilrettelegger for rekruttering av funksjonshemmede.

Gulskogen Park, Ulobas bygg på Gulskogen, skal bli et regionalt kompetansesenter for universell utforming. Her skal det realiseres nye kunnskapsbaserte arbeidsplasser knyttet til kompetansesenteret som skal bidra til at flere funksjonshemmede rekrutteres til og deltar aktivt i utdanning og arbeidsliv.

Papirbredden Innovasjon og Driv Inkubator deltar aktivt i prosjektet for å bidra til etablering av et regionalt kompetansesenter og utvikling av produkter og tjenester som kan få flere fuksjonshemmede ut i jobb.

Intelligent bygg

Vi ønsker å bruke avansert teknologi for at Ulobas bygg på Gulskogen Park skal bli et «UU-intelligent» bygg. Ved å bruke teknologiske nyvinninger fra «Internet of Things», sensorteknologi og trådløs teknologi skal byggets funksjoner og byggets brukere kommunisere sømløst. Vi tenker oss funksjoner i bygget som gjenkjenner den enkelte brukers behov, og som responderer funksjonelt i forhold til dette. Eksempler kan være talende funksjoner for brukere med synsnedsettelser. For eksempel møterommenes navn og status, dørers modi og talende skilting. For brukere med motoriske utfordringer ser vi for oss talestyring av funksjoner. For eksempel heiser, møteroms- utstyr og datautstyr. For brukere med nedsatt hørsel kan automatisk teksting på skjerm være aktuelt. Last ned prosjekt iBygg (pdf)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin