Bedriften Lydfarge fra Hallingdal er nominert til Årets sosiale entreprenør av FERD for andre gang på rad

Da Maaike Visser fikk en sønn med alvorlig dysleksi måtte hun gjøre noe. Løsningen ble Lydfarge, en pedagogisk metode som hjelper til læring.

Lese- og skrivevansker er et utbredt problem i Norge. Det er antatt at 300 000 voksne i Norge leser for dårlig til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeidslivet. Lydfarge brukes i dag både på barneskoler og i voksenopplæring, blant annet på analfabete innvandrerkvinner. Tilbakemeldingene er svært gode.

– Lærere fra både grunnskolen og voksenopplæringen forteller at resultatene er slående. Men ikke minst er tilbakemeldingene fra elevene spesielt hyggelige – å endelig lære å lese etter mange år med frustrasjon er en stor lettelse og glede, sier Maaike Visser, gründer av Lydfarge.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin