Fra idé til suksess!

Vi hjelper gründere i startfasen til å bygge opp og videreutvikle egen bedrift

Driv vil jobbe med deg som

  • har en unik idé med markedspotensiale
  • er gründer med stor tro på ideen din, er samarbeidsvillig og har gjennomføringskraft 
  • har internasjonale ambisjoner for selskapet
  • ønsker et forpliktende samarbeid med Driv for å gi større fart til prosjektet
  • som forstår verdien av et godt omdømme, et riktig sammensatt team og etiske retningslinjer 

Som gründer hos Driv er du ansvarlig for prosjektet og bedriften din. 
Driv deltar som strategisk partner med kompetanse, nettverk og kapital.

Kompetanse, nettverk og kapital

Driv samarbeider med akademia, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, etablerersentre, næringshager og andre innovasjonsmiljøer, for å gi din idé best mulig vekstgrunnlag. Driv Inkubator har nasjonal status og er en Siva partner. Inkubatoren er en del av det innovative utviklingsmiljøet på Union, og har et stort nettverk av private og offentlige aktører, samt investormiljøer.

Våre tjenester

  • faglig støtte til utvikling og kommersialisering av din idé i et innovasjonsmiljø
  • bistand til innkjøp av spesialiserte tjenester, som juridisk bistand, designutvikling, markedsundersøkelse eller annet
  • hjelp til arbeid med å skaffe finansiering gjennom ulike kanaler
  • formidling av kontorlokaler og fasiliteter i et økosystem

All hjelp på ett sted – tett oppfølging

Våre rådgivere og et nettverk av samarbeidspartnere, er oppdatert på det siste innen forskning, teknologi, prosjekter og markedsutvikling når det gjelder helseinnovasjon, HumTech og internasjonalisering. Hos oss får du tilgang til unik kompetanse, nettverk og hjelp til kommersialisering av din idé. Du blir aktivt fulgt opp hele veien, slik at du kan nå dine mål raskere og med redusert risiko.

Inkubasjon – forretningsutvikling

Driv tilbyr kompetanse tilpasset bedriftenes ulike behov. Våre rådgivere og et nettverk av samarbeidspartnere som er oppdatert på det siste innen forskning, teknologi, prosjekter og markedsutvikling når det gjelder helseinnovasjon. Hos oss får du tilgang til unik kompetanse, nettverk og hjelp til kommersialisering av din idé. Du blir aktivt fulgt opp hele veien, slik at du kan nå dine mål raskere og med redusert risiko.

Inkubatorprogram – utvikling og salg

Driv Inkubator tilbyr to typer inkubatorprogram, et for utviklingsfasen og et for markeds- og salgsfasen. I utviklingsfasen yter Driv Inkubator rabatterte tjenester opp til kr 200.000, i markeds- og salgsfasen opp til kr 400.000.

I forkant av inkubatorprogrammet jobber vi sammen for å verifisere og modellere ideen med fokus på brukernes behov.  Et råd bestående av fageksperter og Innovasjon Norge bestemmer om Driv skal hjelpe deg videre med utvikling av din idé.

Idéworkshop – verifisering og modellering

Som en del av inkubatorprogrammet tilbyr Driv idéworkshops for å verifisere og modellere idéen din sammen med utvalgte brukergrupper og andre eksperter. Dette gjør vi for å sikre at ideen som videreutvikles er basert på brukerens behov.

Business Workshop – Utvikling av forretningsmodell

Med en målsetting om å utvikle bærekraftige forretningsmodeller gjennomfører vi også Business Workshops der vi sammen med deg som gründer inviterer erfarne fageksperter og forretningsutviklere til å delta.

«Vi hjelper gründere som utvikler innovative løsninger å bygge opp og videreutvikle egen bedrift»

Mette Thielemann

Daglig leder

Sammen med våre samarbeidspartnere
leverer vi spisskompetanse til utvikling av din idé

Papirbredden – Drammen Kunnskapspark

I Drammen er Driv en del av et voksende gründermiljø på Papirbredden – Drammen Kunnskapspark. På Papirbredden er det etablert et tverrfaglig miljø som utvikler morgendagens helse- og omsorgsløsninger. Høgskolen i Buskerud og Vestfold med helsefaglig utdanning og innovasjonsrettet forskning, Vitensenteret helse og teknologi, Papirbredden Innovasjon, klyngen Arena Helseinnovasjon og Driv Inkubator danner sammen med øvrig næringsliv pilarene for et nasjonalt kraftsenter for helseinnovasjon.

Vitensenteret helse og teknologi

Vitensenteret helse og teknologi utvikler og tar i bruke helse- og velferdsteknologi, kunnskap og kompetanse for fremtidens helsevesen. Driv Inkubator er en av samarbeidspartnerne. Bedriftene i Driv vil få tett kobling til Vitensenteret.

Oslo Medtech

Driv Inkubator er en del av Oslo Medtech som er en klynge bestående av bedrifter, sykehus, investerings- kunnskaps- og forskningsinstitusjoner som fokuserer på medisinsk teknologi og innovasjon.

Innovasjon Norge

Inkubatoren er i Drammen samlokalisert med Innovasjon Norges regionkontor i Buskerud og Vestfold. Gjennom tett samarbeid mellom inkubatoren og Innovasjon Norge oppnår bedriftene god kontakt og bistand fra Innovasjon Norge. Les mer om Innovasjon Norges etablerertilskudd her.

House of Nerds

samler ambisiøse startups innen spillutvikling, tech og gamification til co-workingspacet i Norges nyåpnede spill- og teknologisenter. House of Nerds Co-workingspace er for gründere og oppstartsselskaper som ønsker å utvikle sine forretningsideer i et fellesskap av ambisiøse, kunnskapsrike gründere. Driv samarbeider med House of Nerds om utvikling av inkubatortilbud knyttet til helse og spill.

SoCentral

Driv Inkubator er samlokalisert med SoCentral i Oslo. SoCentral utvikler gode samarbeidsmodeller på tvers av fagområder, bransjer og sektorer som fører til nye løsninger. SoCentral tilbyr co-workingspace og inkubatortjenester, samt arrangerer eventer.

AbbVie

Sammen med AbbVie har Driv lyst ut en idékonkurranse for å bedre livskvaliteten til mennesker som lever med sykdom. AbbVieer et globalt, forskningsbasert, biofarmasøytisk selskap som utvikler og markedsfører legemidler i over 170 land.